EmërtimiVitiLinkhf:tax:dlp_document_performancahf:tax:dlp_document_viti
Metodologjia e vlerësimit të performnacës së Institucioneve Administrativedokumentet-e-vleresimit-te-performances
Manuali i vlerësimit të performnacës së Institucioneve Administrativedokumentet-e-vleresimit-te-performances2022
Metodologjia e vlerësimit të performnacës së SAPUdokumentet-e-vleresimit-te-performances2021
Manuali i vlerësimit të performnacës së SAPUdokumentet-e-vleresimit-te-performances2021
Baza Ligjorekuadri-rregullator
Raport Vlerësimi për Vitin 2023raporte-vleresimi
Raport Vlerësimi për Vitin 2022raporte-vleresimi
Trajnimeveprimtari