Select Page

  • UDHËZUES
  • KURRIKULA
  • PROGRAME
  • NJOFTIME

Klasat e profilizuara sportive

Bibloteka – Mësues • Portali “Mësues për Shqipërinë” Mësues për Shqipërinë 2015 Mësues për Shqipërinë 2016 Mësues për Shqipërinë 2017-2018 “Mësues për Shqipërinë” 2019 “Mësues për Shqipërinë” 2020 Mësues për Shqipërinë...

BIBLIOTEKA

Latest

BIBLIOTEKA

Në bibliotekën tonë do gjeni Programet Lëndore, Programet e Kualifikimit, Programet Orientuese,...

PROGRAMI I TRANSPARENCËS

Latest

REFORMA KURRIKULARE

Latest

Historiku

Instituti i Zhvillimit te Arsimit, IZHA, eshte institucion i ri, i krijuar si institucion publik, ne varesi te Ministrit te Arsimit dhe Sportit, mbi bazen e Institutit te Kurrikulave dhe Trajnimit ne mars te vitit 2010, por zanafilla e ketij institucioni, me atribute ekspertimi... Lexo më shumë...

Misioni

Vlerat

  • Profesionalizmi
  • Prirja drejt se rese e progresives
  • Cilesia
  • Bashkepunimi...

Lexo më shumë...