Select Page

  • UDHËZUES
  • KURRIKULA
  • PROGRAME
  • NJOFTIME

BIBLIOTEKA

Latest

BIBLIOTEKA

Në bibliotekën tonë do gjeni Programet Lëndore, Programet e Kualifikimit, Programet Orientuese,...

PROGRAMI I TRANSPARENCËS

Latest

REFORMA KURRIKULARE

Latest

Historiku

Instituti i Zhvillimit te Arsimit, IZHA, eshte institucion i ri, i krijuar si institucion publik, ne varesi te Ministrit te Arsimit dhe Sportit, mbi bazen e Institutit te Kurrikulave dhe Trajnimit ne mars te vitit 2010, por zanafilla e ketij institucioni, me atribute ekspertimi...

Lexo më shumë...

Misioni

Misioni i IZHA-s eshte qe t’u ofroje Ministrise se Arsimit dhe Sportit dhe institucioneve arsimore te te gjitha niveleve ekspertize dhe keshillim me nivel te larte profesional, te mbeshtetur ne rezultatet e punes kerkimore-studimore dhe praktikes se arsimit...

Lexo më shumë...

Vlerat

  • Profesionalizmi
  • Prirja drejt se rese e progresives
  • Cilesia
  • Bashkepunimi...

Lexo më shumë...