ADRESA

Rr: “Naim Frashëri” Nr.37,
Tiranë, Shqiperi, 1000.

Telefon

Tel: (+355) 4256440 / 4256441
Fax: +355 4 256441

Instituti i Zhvillimit të Arsimit