ADRESA

Rr: “Naim Frashëri” Nr.37,
Tiranë, Shqiperi, 1000.

Telefon

(+355) 4256440

Instituti i Zhvillimit të Arsimit