EmërtimiVitiLinkhf:tax:dlp_document_viti
Raporti I Arritjeve2017-2020
Analiza E Vlerësimit Të Kurrikulës Së Zbatuar Në Arsimin E Mesëm Të Lartë (AML)2021
Oficerët E Sigurisë-Raport Vjetor2020-2021
Raporti I Analizës Së Orientimit Për Karrierën Në Arsimin Parauniversitar2022
Raport Formimi Fillestar I Mësuesve Në Institucionet E Arsimit Të Lartë Shqiptar2016
Identifikimi I Nevojave Për Trajnimin E Drejtuesve Dhe Mësuesve Të Shkollave Ne Arsimin Parauniversitar2016
Raporti I Arritjeve Izha2013-2016
Raport Kombëtar 20172017
Raporti Për Oficerët E Sigurisë2019
Sondazhi I Mësimit Onlinemars-2020
Sondazhi I Mësimit Online 2prill-2020
Sondazh Për Fillimin E Vitit Shkollor 2020-20212020-2021
Nevojat Pë Zhvillim Profesionaltë Mësuesve Ndihmës Në Arsimin Parauniversitar2020
Identifikimi I Nevojave Për Zhvillim Profesional Të Punonjësve Arsimorë Në Arsimin Parauniversitar2021