IZHA së bashku me Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë organizuan me mbështetjen e Junior Achievement, konferencën për rrjetet profesionale. Më shumë se 700 mësues ishin të pranishëm në konferencë për të ndarë të gjithë së bashku eksperiencat e drejtuesve të rrjeteve profesionale, të cilat janë nga format më efektive të zhvillimit profesional në nivel lokal. Punonjësit arsimore, pjesë e një rrjeti, kanë përfitime në aspektin e rritjes dhe zhvillimit profesional. Ata mësues, të cilët janë të përfshirë në një rrjet profesional: rriten profesionalisht; mësojnë nga njëri tjetri, si dhe kontribuojnë më shumë për komunitetin brenda institucionit dhe përtej tij.