Udhëzues për Përmirësimin e Arritjeve të Nxënësve në Arsimin e Mesëm të Ulët, si Pasojë e Situatës së Krijuar nga Pandemia Covid-19