Udhëzues për Përmirësimin e Arritjeve të Nxënësve në Arsimin e Mesëm të Lartë, si Pasojë e Situatës së Krijuar nga Pandemia Covid-19