Misioni i kesaj drejtorie eshte te kryeje vleresime dhe kerkime, si edhe te formuloje rekomandime per nje zbatim me te mire te metodologjive aktive dhe TIK-ut ne mesimdhenie dhe mesimnxenie.